Startpage

Õppimise algus — september 2018

Maht: 2 õa

Kajastatavad ained:
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 2018 — Mart Laanpere
IFI7051.DT Õppedisaini alused 2018 — Mart Laanpere
Õpikeskkonnad ja võrgustikud — Hans Põldoja

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы